Hingstar i Klubbens upptagningsområde

Här kommer bild och information av avelshingstar i klubbens upptagningsområde att publiceras.

Vi önskar att hingstägare / hingsthållare som vill ha med bild och info här på hemsidan kontaktar

Kerstin Zetterberg.

Kontaktuppgifter finns under fliken Styrelse.