Styrelsepresentation - Bli medlem

Styrelsen 2018

 

Består av följande:

 

Torbjörn Ovesson, 0702232312, ovessons@gmail.com

 

Lee Nordin, 0702765586, lee.nordin@hotmail.se

 

Johanna Johansson, 0702371776, johannajo1@live.se

 

Kerstin Zetterberg, 0705930625, kerstin-zetterberg@telia.com

 

Sara Rytterås, 0703906217, sara_rytteras@live.se

 

Mariette Grattbeck, 0707272570, grattbeck@gmail.com

 

Sofie Skylvik, 0725650499, sofielinnelisabeth@hotmail.com

 

 

 

End

Foto: Rosmarie Eriksson

Vi vill ha er hjälp att uppdatera vårt medlemsregister.

Så slå en signal eller mejla dina uppgifter till någon i styrelsen.

 

Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr som betalas in på bg: 919-0653

 

Välkommen till Ardennerklubben i

Södra Älvsborg och Halland!

 

Foto: Helen Johansson

Statuter för Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubbs pris till treårigt ardennersto som visas körd

 

Syftet med priset är att främja ardenneraveln och att uppmuntra medlemmarna att köra sina ston.

 

Priset ska tillfalla det högst bedömda treåriga diplomstoet som samma dag visats körd för valfritt kälke, sulky eller vagn i anslutning till sommarpremiering på de premieringsplatser som arrangeras inom klubbens geografiska verksamhetsområde. Halland och Södra Älvsborg.

 

För att kunna erhålla detta pris krävs att ägaren är medlem i Södra Älvsborg och Hallands Ardennerklubb.

 

Priserna ska delas ut på Ardennerklubbens årsmöte.

 

Styrelsen har rätt att ändra statuterna om förändringar sker inom premieringssystemet eller andra händelser som påverkar syftet med priserna.

 

De ursprungliga statuerna från okänt datum saknas och detta är framtaget enligt styrelsebeslut 20170222.

Statuter för Södra Älvsborgs och Hallands ardenneklubbs priser till hästar som utfört godkänt prov i körning.

 

Syftet med priset är att uppmuntra medlemmarna till att köra med sina ardennerhästar.

 

Priser ska tilfalla de hästar av ardennerras oavsett kön som visas under sommarpremiering för exteriörbedömning och körning för körbarhetsintyg, KBI, med godkänt resultat.

Bedömning och körning ska ske samma dag på de premieringsplatser som annordnas inom klubbens geografiska verksamhetsområde, Halland och Södra Älvsborg.

 

Priser ska delas ut på Ardennerklubbens årsmöte

 

Styrelsen har rätt att ändra statuetrna om förändringar sker i nuvarande regler för KBI eller andra händelser som påverkar syftet med priserna.

 

De ursprungliga statuterna från okänt datum saknas och detta är framtaget enligt styrelsebeslut 20170222.