Medlem & Styrelse

Bli medlem hos oss!

Var med och påverka, ha kul, delta i aktiviteter och träffa likasinnande. Betala in medlemsavgiften redan idag så missar du inget.

Medlemsavgiften för 2018 är 200:-

Betala in på Bg. 919-0653

 

Skriv med ditt namn, adress och telefonnummer.

Skicka oss ett mail om du undrar över något.

 
 
 

Styrelsen 2018.

 

Ordförande:

Torbjörn Ovesson. 070-223 23 12. ovessons@gmail.com

 

Vice ordförande:

Lee Nordin. 070-276 55 86. lee.nordin@hotmail.se

 

Ledamot:

Johanna Johansson. 070-237 17 76. johannajo1@live.se

Sara Rytterås. 070-390 62 17. sara_rytteras@live.se

 

Kassör:

Kerstin Zetterberg. 070-593 06 25. kerstin-zetterberg@telia.com

Suppleant & sekreterare:

Mariette Grattbeck. 070-727 25 70. grattbeck@gmail.com

 

Suppleant:

Sofie Skylvik. 072-565 04 99. sofielinnelisabeth@hotmail.com

Revisor & revisorsuppleant:

Kristina Danielsson och Carola Carlsson

 

Valberedning:

Sten-Olof Flykt, Ylva Bohm och Sven-Håkan Larsson, sammankallande.