Medlem & Styrelse

Medlem & Styrelse

Bli medlem hos oss!

Var med och påverka, ha kul, delta i aktiviteter och träffa likasinnande. Betala in medlemsavgiften redan idag så missar du inget.

Medlemsavgiften för 2020 är för enskild medlem 200:- , familjemedlemskap  max 2 vuxna och fritt antal barn under 16 år 400:-, ungdomsmedlemsskap 16-25 år 150:- och stödjande medlem 100:- . Man har rösträtt från 16 år.

Betala in på Bg. 919-0653


Skriv med ditt namn, adress och telefonnummer.

Skicka oss ett mail om du undrar över något.     

 
 
 
 

Styrelsen 2019.

 

Ordförande:

Lee Nordin. 070-276 55 86. lee.nordin@hotmail.se

 

Ledamot:

Johanna Johansson. 070-237 17 76. johannajo1@live.se

Ylva Bohm, 073-330 93 91. sjogrens53@outlook.com

 

Kassör:

Kerstin Zetterberg. 070-593 06 25. kerstin-zetterberg@telia.com

 

Suppleant & sekreterare:

Mariette Grattbeck. 070-727 25 70. grattbeck@gmail.com

 

Suppleant:

Sofie Skylvik.  072-565 04 99. sofielinnelisabeth@hotmail.com

Sara Rytterås. 070-390 62 17. sara_rytteras@live.se

              

Revisor & revisorsuppleant:

Kristina Danielsson och Carola Carlsson

 

Valberedning:

Sven-Håkan Larsson, Vakant, Adam Carlsson Levin, sammankallande.